DA ZNAMO NA ČEMU SMO (IAKO ZNAMO) Sutra počinje velika statistička anketa u BiH, ekipe će posjetiti skoro 60.000 domova

Agencija za statistiku BiH, u suradnji s entitetskim zavodima za statistiku, 17. rujna počinje s velikom anketom koja će obuhvatiti skoro 60.000 kućanstava.Riječ je o projektu ažuriranja statističkog Master okvira uzorka, a anketa će trajati 22 dana. Ovo je prvi put da Agencija za statistiku BiH još od od 2009. godine radi ažuriranje Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.

Prema trenutnim procjenama planirano je da anketari posjete, tijekom prvog kvartala, 81.468 stambenih jedinica (u Federaciji BiH 41.425, u Republici Srpskoj 30.068 i u Brčko Distriktu BiH 9.975), odnosno 57.029 kućanstava (u Federaciji BiH 28.998, Republici Srpskoj 21.048 i u Brčko Distriktu BiH 6. 983), navodi se u priopćenju iz Agencija za statistiku BiH.

Ažuriranje će se vršiti anketiranjem kućanstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definiranoj metodologiji koju su pripremile tri statističke institucije u BiH. Ažuriranje se radi kvartalno, a traje tri godine.

Kako je objašnjeno, ekipe će provjeravati promjene u kućanstvima. Naime, u posljendjih 10 godina izgrađena su nova naselja, građani koji su bili djeca danas su punoljetni, udani, oženjeni, a postoje do sada i neregistrirana djeca. Dakle, agencije ovim proširuju uzorak, ažurira se i sakupljaju točniji podaci kućanstava, a onda se iz njega bira reprezentativniji i kvalitetniji uzorak.

Nakon toga slijede istraživanja o plaćama, radnoj snazi, putovanjima građana, navikama kupovine i slično.

Ažuriranje podataka o kućanstvima na terenu, tijekom prvog kvartala, provodit će 128 educiranih anketara i 18 kontrolora, koje su akreditirale statističke institucije u BiH.

"Zbog značaja tog projekta statističke institucije mole predstavnike kućanstava za aktivnu suradnju u realizaciji tog važnog istraživanja i jamče da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe", kaže se u priopćenju Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini prvi put nakon 10 godina dobiti će novi okvir uzorka za statistička istraživanja temeljena na kućanstvima.

 

 

(Izvor: FENA)

Komentari:

No comment.

Mačke u frižideru...brrr

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna