DONOSIMO: Što su dogovorili bh lideri u Bruxellesu

Na jučerašnjem sastanku u Bruxellesu na visokoj razini, o otvaranju dijaloga o procesu pristupanja EU, na kojem su nazočili predstavnici izvršne vlasti i vodećih političkih partija, a na poziv Štefana Fuelea, komesara za proširenje i europsku susjedsku politiku, bh politička izaslanstva preuzela su Mapu puta za zahtjev za članstvo BiH u EU.

Moguće podnošenje zahtjeva za članstvo do kraja godine

Bh lideri preuzeli su odgovornost za izvršenje šest zaključaka i sedam obveza iz Mape puta. "Cilj ove nove inicijative je da se Bosni i Hercegovini pomogne u napredovanju u procesu pridruživanja EU kroz objašnjavanje uslova i metodologije pregovora o pristupanju, kao i iznošenje konkretnih očekivanja koje Bosna i Hercegovina treba da zadovolji u procesu pridruživanja EU", istaknuto je iz Delegacije Europske komisije u BiH.

Europska komisija je još jednom naglasila da Bosna i Hercegovina ima jasnu europsku perspektivu, pozdravila je nedavno usvajanje Zakona o državnoj pomoći i Zakona o popisu stanovništva kao značajne pomake u napredovanju Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, međutim naglašena je nužnost njihove potpune ralizacije.

"Europska komisija se nada da će Bosna i Hercegovina, u najkraćem mogućem roku, biti u mogućnosti ispuniti uvjete za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i preostale uvjete za podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u EU, kako je definiralo Vijeće za vanjske poslove.
U tom pogledu, svi učesnici su usaglasili Mapu puta, koja bi mogla omogućiti, ukoliko se blagovremeno i uspješno provede, da zemlja podnese vjerodostojan zahtjev za člansvo u EU prije kraja godine", naglašeno je iz Delegacije Europske komisije.

Što je dogovoreno

Organi vlasti i političke partije iz Bosne i Hercegovine primile su rokove na znanje i dogovorile su se:
 
•    da osiguraju politički dogovor u pogledu sudske odluke u predmetu Sejdić-Finci i izvrše izmjene Ustava do prosinca, kao elemenata koji su ključni da bi se osigurala zadovoljavajuća evidencija ostvarenog u smislu izvršavanja obveza Bosne i Hercegovine iz SSP-a/Privremenog sporazuma;
 
•    o potrebi da se preuzimanje zakonske regulative EU vrši na ujednačen i koordiniran način na cijelom području Bosne i Hercegovine, a u skladu s relevantnim ustavnim nadležnostima, kao što je predviđeno relevantnim zakonima EU;

•    da će osigurati da stavovi koji se iznose institucijama EU odražavaju dogovor sa svim nadležnim institucijama i organima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao rezultat djelotvorne koordinacije. Iz tog razloga je nužno uspostaviti funkcionalan mehanizam koordinacije;

•    kao nastavak dijaloga na visokoj razini o procesu pristupanja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s županijama, Republikom Srpskom i Brčko Distriktom Bosne i Hercegovine trebali bi se angažirati na dijalogu kako bi se dogovorili o uspostavljanju djelotvornog mehanizma koordinacije rada na pitanjima EU, što će Bosni i Hercegovini omogućiti usaglašavanje stavova o europskim pitanjima te tako i govor jednim glasom i do 31. listopada 2012. godine predoči prijedlog Mehanizma koordinacije rada na pitanjima EU;

•    da unaprijede i ojačaju učinkovito funkcioniranje uprave na svim razinama vlasti kako bi Bosna i Hercegovina mogla usvajati, primjenjivati i izvršavati zakone i propise EU;

•    da osiguraju da Bosna i Hercegovina dobro iskoordinira i odgovori, najkasnije od 31. listopada 2012, na popis pitanja o izabranim poglavljima, o kojima je bilo riječi na spomenutom sastanku, kao ilustraciju neophodnih uvjeta za pripremu procesa pristupanja EU – javne nabavke (Poglavlje 5) i Životna sredina (Poglavlje 27).

Nužan je napredak u radu na ovim pitanjima prije nego što Bosna i Hercegovina može očekivati napredovanje u pravcu pregovora o pridruživanju EU. Europska komisija je spremna podrži europsku perspektivu Bosne i Hercegovine kroz stručnu i financijsku pomoć. Drugi sastanak, kao nastavak dijaloga na visokoj razini održaće se u studenom, u Sarajevu. /republikainfo.com/

 MAPA PUTA ZA ZAHTJEV ZA ČLANSTVO BOSNE I HERCEGOVINE U EU


Do 31. kolovoza     Prijedlog Parlamentarnoj skupštini za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine (BiH) kako bi bio usklađen sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić/Finci. Ovo je najvažniji element koji nedostaje da bi Vijeće donijelo Odluku o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Prva polovica rujna      Tehnički sastanak Europske komisije u BiH na visokoj razini i srednjoročni pregled provođenja Mape puta u cilju pripreme drugog sastanka dijaloga na visokoj razini o procesu pridruživanja

7. listopad     Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini

10. listopad    Usvajanje Godišnjeg izvještaja o napretku BiH koji priprema Europska komisija.

Do 31. listopada     Odgovor Bosne i Hercegovine na 2 liste sektorskih pitanja koje su uručene 27. lipnja (poglavlja 5 i 27). Definiranje učinkovitog mehanizma koordinacije o pitanjima EU.

Studeni     Drugi sastanak dijaloga na visokoj razini o procesu pridruživanja u Sarajevu

Do 30. studenog     Izvršena izmjena Ustava na način da je usklađen sa sudskom odlukom u predmetu Sejdić/Finci.Pod uvjetom da SSP stupa na snagu: Podnošenje vjerodostojnog zahtjeva za članstvo u EU.

Komentari:

No comment.

Birači, prasići, jagnjići

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna